Najbližsie predstavenia

24. 10. 19:00
Domov Eros Viera

Ticho a spol Bratislava

30. 11. 19:00
Domov Eros Viera
Ticho a spol Bratislava

Reklamy
Najbližsie predstavenia

Aký je domov, eros a viera dnešného človeka?

Domov Eros Viera

Libreto: Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Michal Mikuláš, Juraj Poliak

Obsadenie: Ivan Martinka, Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, Adam Marec, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

Hudba: Andrej Kalinka

Bábky, masky: Ivan Martinka

Scéna, akčná maľba: Juraj Poliak

Kostýmy: Ivan Martinka, Markéta Plachá Svetelný Continue reading “Aký je domov, eros a viera dnešného človeka?”

Aký je domov, eros a viera dnešného človeka?